Γυμνάσιο Λ.Τ. Πύλης

Πύλη Βοιωτίας

Τ.Κ. 32009

Τηλ / fax : 2263031357

email: mail@gym-pylis.voi.sch.gr

Δ/ντής Ραβανός Αναστάσιος