Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η σχολική μονάδα βρίσκεται σε οροπέδιο μεταξύ των ορεινών όγκων της Πάρνηθας και του Κιθαιρώνα στην Πύλη της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας και σε υψόμετρο περίπου 550 μ.

Στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Πύλης για το σχολικό έτος 2021 – 2022 φοίτησαν συνολικά εξηνταεπτά (67) μαθητές/-τριες.

Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου μας κατανέμεται ως εξής:

Στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου φοίτησαν δώδεκα (12) μαθητές, στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου δέκα (10) και στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου έξι (06) μαθητές. Σύνολο εικοσιοκτώ (28) μαθητές/τριες.

Στην Α΄ τάξη του Λυκείου φοίτησαν έντεκα (11) μαθητές, στη Β΄ τάξη του Λυκείου δεκατέσσερις (14) μαθητές και στη Γ΄ τάξη του Λυκείου δεκατέσσερις (14) μαθητές. Σύνολο τριάντα-εννέα (39) μαθητές/τριες.

Γενικό σύνολο Γυμνάσιο Λυκ. Τάξεις: Εξήντα-επτά (67) μαθητές/-τριες.

Οι αλλοδαποί μαθητές που φοίτησαν στο σχολείο μας έχουν προέλευση από την Αλβανία (η πλειονότητα). Οι περισσότεροι ζουν στην Ελλάδα από την παιδική τους ηλικία και έχουν φοιτήσει στα Δημοτικά σχολεία της Πύλης και κυρίως των Σκούρτων. Οι αλλοδαποί μαθητές κατανέμονται ως εξής:

Α΄ Γυμνασίου → δύο (02) μαθητές/-τριες
Β΄ Γυμνασίου → δύο (02) μαθητές
Γ΄ Γυμνασίου → μία (01) μαθήτρια
Α΄ Λυκείου → τέσσερις (04) μαθητές
Β΄ Λυκείου → τρεις (03) μαθητές/τριες
Γ΄ Λυκείου → μία (01) μαθήτρια

Σύνολο αλλοδαπών μαθητών/-τριών δεκατρείς (13), εκ των οποίων τέσσερα (04) κορίτσια και εννέα (09) αγόρια.

Για τη Α΄ Γυμνασίου το σχολικού έτους 2022 – 2023 έχουν έρθει δεκαεπτά (17) απολυτήρια Δημοτικών σχολείων που ανήκουν στο Γυμνάσιο μας.

Ειδικότερα εννέα (09) απολυτήρια μαθητών από το Δημοτικό σχολείο των Σκούρτων και οκτώ (08) απολυτήρια μαθητών από το Δημοτικό σχολείο της Πύλης.

Η επίδοση: των μαθητών του Γυμνασίου ήταν από καλή έως αρίστη. Η επίδοση των μαθητών των Λυκειακών Τάξεων ήταν από καλή έως αρίστη.

Η φοίτηση και η διαγωγή των μαθητών: Στο σύνολο του μαθητικού δυναμικού του σχολείου μας (67)
ουδείς μαθητής διέκοψε τη φοίτησή του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Η διαγωγή των μαθητών μας ήταν εξαιρετική.

Η μεταφορά των μαθητών: Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές που κατοικούν, εκτός από το Δημοτικό
Διαμέρισμα της Πύλης και τα Δημοτικά Διαμερίσματα των Σκούρτων και της Στεφάνης που ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα των Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας. Η μεταφορά τους γίνεται με μισθωμένα λεωφορεία του Κ. Τ. Ε. Λ. Θηβών σαράντα τρείς (43) μαθητές/-τριες. Πραγματοποιούνται δύο δρομολόγια από τη Θήβα προς Δερβενοχώρια (Σκούρτα – Στεφάνη – Πύλη και επιστροφή). Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με συνέπεια και επαγγελματισμό, χωρίς κανένα πρόβλημα στη συνεργασία μας, η οποία χαρακτηρίζεται πολύ ικανοποιητική.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι βραβεύσεις των μαθητών μας:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αριστεία

Βραβεία

Α΄ 04

Α΄ 01

Β΄ 02

Β΄ 01

Γ΄ 02

Γ΄ 01

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Αριστεία

Βραβεία

Α΄ 05

Α΄ 01

Β΄ 04

Β΄ 01

Γ΄ 02

Γ΄ 01

Σύνολο δεκαεννέα (19) αριστεία και έξι (06) βραβεία.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές
Πραγματοποιήθηκε η τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των Α’ Β’ και Γ’ Λυκείου του σχολείου μας στην Καλαμάτα της Μεσσηνίας.

Επίσης πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ Β’ και Γ’ Γυμνασίου του σχολείου μας στην Αίγινα.

Μαθητικές κοινότητες: Ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων στο σχολείο μας προσπαθεί να επιτελέσει το ρόλο που του αποδίδεται. Οι μαθητές αποδεικνύουν σχετικά μικρό ενδιαφέρον για τη λειτουργία και αξιοποίηση των συλλογικών οργάνων που τους αναγνωρίζει η Πολιτεία. Κυριαρχεί όπως είναι αναμενόμενο το ενδιαφέρον για την προβολή θεμάτων σχετικών με τους περιπάτους, τις διδακτικές επισκέψεις και τις σχολικές εκδρομές.

Σημεία προς βελτίωση
Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις μαθητών εκπαιδευτικών είναι άριστες και οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι πολύ καλές, καθώς αντιμετωπίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι παθογένειες του παρατεταμένου εγκλεισμού, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας θεωρούμε ότι η επίσκεψη σχολικού ψυχολόγου στο σχολείο σε συστηματική βάση θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Η θέση μας στηρίζεται στην καθημερινή παρατήρηση και εμπειρία, η οποία μας οδηγεί στη συνειδητοποίηση ότι πολλές δυσκολίες των μαθητών στην επικοινωνία και τη συνεργασία μέσα στο σχολείο οφείλονται σε βαθύτερα (όχι προφανή) αίτια που δεν είναι εύκολο να αποκαλυφθούν και να συζητηθούν
μέσα στο πλαίσιο της συμβατικής σχολικής αλληλεπίδρασης. Για να κάνει ο εκπαιδευτικός την όποια
παιδαγωγική παρέμβαση είναι απαραίτητο να ξέρει το «γιατί». Το «γιατί», όμως, εμπίπτει συχνότερα στον χώρο της ψυχολογίας παρά της παιδαγωγικής.

Επίσης, παρά την άριστη συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, θεωρούμε ότι η συμμετοχή σε αυτόν θα έπρεπε να είναι πιο μαζική και σε αυτά τα πλαίσια κινείται και η δράση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της σχέσης του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα, μέρος της οποίας αποτελούν και οι οικογένειες των μαθητών της σχολικής μονάδας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία
Το σχολείο λειτουργεί με σαφώς καθορισμένους ρόλους Διοίκησης, Εκπαιδευτικών, Μαθητών,
Γονέων/κηδεμόνων και Δημοτικής αρχής, με κοινό στόχο την παροχή της βέλτιστης παιδείας / εκπαίδευσης στους μαθητές μας.

Σημεία προς βελτίωση


Ιδιαιτερότητες της περιοχής, ειδικά προβλήματα: Υπάρχουν θέματα όπως τοπικοί ανταγωνισμοί (Πύλη-Σκούρτα), προκαταλήψεις και στερεότυπα. Αυτά οφείλονται σε κάποιο βαθμό και στο ότι η περιοχή των Δερβενοχωρίων είναι σχετικά δυσπρόσιτη (γεωγραφικά). Καταβάλλονται από όλους προσπάθειες αντιμετώπισης με διακριτικότητα και πολλές φορές με χιούμορ, ούτως ώστε αυτά να αμβλυνθούν κατά το δυνατόν. Επίσης, οι Διδάσκοντες και η Διεύθυνση καταβάλλουν προσπάθειες αντιμετώπισης των μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών κυρίως του γυμνασίου σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ. Το ΚΕΔΑΣΥ Βοιωτίας μας απέστειλε για δύο (02) μαθητές του σχολείου μας που φοίτησαν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και στη Β΄ τάξη του Λυκείου τη σχετική έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση.

Ομάδα Διαχείρισης Πρόληψης: Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχ. έτους 2021 – 2022 συνεστήθη Ο. Δ. Π. αποτελούμενη από το Διευθυντή κ. Χρήστο Ρώσση και τους εκπαιδευτικούς κα Σούτα Δήμητρα ΠΕ-11 και Ζέρβα Ευγενία ΠΕ-02.

Η πανδημία αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα για μια πληθώρα δράσεων που ελπίζουμε να υλοποιηθούν κατά το επόμενο σχολικό έτος. Η δημιουργία και συμμετοχή σε δίκτυο σχολείων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι ένα ακόμα διαρκές ζητούμενο της σχολικής μας μονάδας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε επιμορφωτικές δράσεις κρίνεται ως ικανοποιητική.

Σημεία προς βελτίωση
Οι επιμορφωτικές δράσεις πρέπει να είναι στοχευμένες στις ανάγκες του μάχιμου εκπαιδευτικού ως προς τη θεματολογία και ως προς το χρόνο υλοποίησής τους. Απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό η θεσμική επιμόρφωση, καθώς η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών έχει αφεθεί στα προσωπικά τους διαβάσματα και σε μια διαδικασία αυτομόρφωσης τους.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν: 4

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν: 0


Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις: 0

Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν: 0


Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις: 0

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων
Στα πλαίσια των φετινών δράσεων της σχολικής μονάδας, έγινε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν πολλές από τις παθογένειες που προέκυψαν από τη παρατεταμένη περίοδο εγκλεισμού και τηλεκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, καλύφθηκαν σε σημαντικό βαθμό μέρος από τα μαθησιακά κενά αρκετών μαθητών, και με τη χρήση μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας αντιμετωπίστηκε σε μεγάλο βαθμό η διαμόρφωση μιας ευδιάκριτης διαφοροποίησης μεταξύ μαθητ-ρι-ών που καθιστούσε προβληματική την ομοιογενή παρακολούθηση της διδακτικής διαδικασίας από το σύνολο ενός σχολικού τμήματος.

Επιπλέον, υπήρξε μεγάλη ενεργοποίηση των μαθητών και αυξημένη συμμετοχή τους στα διδακτικά αντικείμενα που πλαισιώθηκαν με εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές, διότι αυτές απευθύνονται στην ολότητα των μαθητών και όχι μόνο στη γνωστική διάσταση πιο δασκαλοκεντρικών πρακτικών.

Παράλληλα, επανεκκινήθηκαν κοινωνικές λειτουργίες και δεξιότητες που είχαν εκ των πραγμάτων παραμεριστεί κατά το διάστημα του εγκλεισμού μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, συλλογικές εμπειρίες και κοινά βιώματα, που κατά κανόνα καλλιεργούν το πολύτιμο αίσθημα του «συνανήκειν» μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Μάλιστα, η ενεργοποίηση των μαθητών ήταν τέτοιας έκτασης και ποιότητας, που πολλές από τις ιδέες και τις προτάσεις τους υιοθετήθηκαν και θα ενταχθούν στις δράσεις του επόμενου σχολικού έτους.

Τέλος, υπήρξε μια επανεκκίνηση στις σχέσεις σχολικής μονάδας και τοπικής κοινότητας, που είχαν
αδρανοποιηθεί λόγω της πανδημίας. Σίγουρα, δεν έγινε εφικτό να υλοποιηθούν όλες οι ιδέες που υπήρχαν λόγω των υγειονομικών συνθηκών, όμως καλλιεργήθηκαν επαφές και σχέσεις που θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια καλή βάση για το επόμενο σχολικό έτος.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν
Οι κύριες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση της δράσης ήταν οι εξής:
α) Η πίεση χρόνου που σχετίζεται με τις αυξημένες ανάγκες της διδακτέας/εξεταστέας ύλης του Λυκείου (βλ.Τράπεζα Θεμάτων/Πανελλαδικές εξετάσεις).
β) Η δυσκολία πραγματοποίησης επισκέψεων και εκδρομών (από πρακτικής αλλά και οικονομικής πλευράς ) με μετακίνηση ολιγομελών ομάδων/τμημάτων.
γ) Η συνεχής και εντέλει ψυχοφθόρα επιτήρηση για την πρόληψη της μετάδοσης του κορονοϊού μέσα στο σχολείο, είτε μέσω επανειλημμένων rapid test των συμμαθητών επιβεβαιωμένου κρούσματος σε ώρες σχολείου είτε μέσω επιτακτικών συστάσεων για αποφυγή συγχρωτισμού και στενής επαφής μεταξύ των μαθητών.
δ) Οι διαδοχικές απουσίες των μαθητών λόγω νόσησης από κορονοϊό που αποτελούσαν περισπασμό όχι μόνο για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και κατανόηση των διδακτικών αντικειμένων αλλά και για την οποιαδήποτε ομαδική/συνεργατική δραστηριότητα που προγραμματίζαμε.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα
Θα ήταν χρήσιμο να δοθεί η δυνατότητα δωρεάν επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που επιθυμούν σε θέματα (α) ενδοσχολικής βίας, (β) σχολικού εκφοβισμού, (γ) διαχείρισης κρίσεων,(δ) εμψύχωσης ομάδων, (ε) θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών στην εκπαίδευση. Όμως αυτή η επιμόρφωση από τη φύση της απαιτεί διά ζώσης αλληλεπίδραση με βιωματικές μεθόδους και όχι απλώς διαλέξεις και παρουσιάσεις.
Επίσης, χρειάζεται διεπιστημονική προσέγγιση, π.χ. από κοινωνιολόγο, ψυχολόγο,ψυχίατρο, ειδικό παιδαγωγό, θεατροπαιδαγωγό κτλ.