ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η γενική επιδίωξη του κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας καθώς και η διάπλαση δημοκρατικών συνειδήσεων των μαθητών. Ειδικότερα, ο εσωτερικός κανονισμός αποβλέπει:

  • στην ομαλή διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας
  • στην καλλιέργεια της σωστής συμπεριφοράς των μαθητών
  • στην τήρηση των κανόνων από τους  καθηγητές, μαθητές και γονείς/κηδεμόνες
  • στην αγαστή συνεργασία με τον σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων καθώς και με την τοπική κοινωνία
  • στην πρόληψη πιθανών προβλημάτων αλλά και στην επίλυσή τους
  • στην αποδοχή και τήρηση των κανόνων  σαν διαδικασία, που προστατεύει όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική ζωή
  • στην προαγωγή του επιπέδου της σχολικής μονάδας ως πολύπλευρης ολότητας.

Α.ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

1. Πρωινή Προσέλευση

Η καθημερινή λειτουργία του σχολείου ξεκινά στις 8.20 π.μ. με τη συγκέντρωση και την προσευχή στον προαύλιο χώρο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η έγκαιρη προσέλευση όλων, δίνει το στίγμα της καλής οργάνωσης, της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου μας, αλλά και παρέχει την δυνατότητα ενημέρωσης των μαθητών/ τριών σε διάφορα θέματα από τη Διεύθυνση του σχολείου.

2. Παραμονή στο Σχολείο

α. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται πάντοτε στις αίθουσες διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση και σε καμία περίπτωση μετά την είσοδο του/ της εκπαιδευτικού.

β. Οι μαθητές/ τριες που προσέρχονται με καθυστέρηση θα γίνονται  δεκτοί/ές στο μάθημα αλλά με απουσία.

γ. Οι θέσεις των μαθητών/ μαθητριών μέσα στη θέση διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον/ την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/ διδάσκουσα εκπαιδευτικό.

δ. Παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική δραστηριότητα και αποφεύγουν να ενοχλούν την ώρα  του μαθήματος, σεβόμενοι τους καθηγητές τους και το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Δε ζητούν να φύγουν από το μάθημα για ασήμαντη αφορμή.

ε. Φέρνουν πάντα μαζί τα βιβλία τους και φροντίζουν να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση. Αρκετά από αυτά χρησιμοποιούνται και σε επόμενες τάξεις.

στ. Δεν καταναλώνουν αναψυκτικά, καφέ και φαγητό μέσα στην τάξη.  Επιτρέπεται με προσοχή μόνο η κατανάλωση νερού.

ζ. Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι ευπρεπής και στη συνομιλία τους να απευθύνονται σε όλους στον πληθυντικό.

3. Αποχώρηση από το σχολείο

α. ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ οι μαθητές/ τριες δε φεύγουν από το σχολείο και δεν βγαίνουν εκτός προαυλίου χώρου πριν τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος χωρίς άδεια. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης  κατά τη διάρκεια  του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια ), ενημερώνεται ο γονέας/ κηδεμόνας για να προσέλθει στο σχολείο και να παραλάβει το παιδί του. Η χωρίς άδεια έξοδος των μαθητών/τριών από τον χώρο του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά.

β. Εάν κάποιος γονέας / κηδεμόνας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου.

Β. ΦΟΙΤΗΣΗ –ΑΠΟΥΣΙΕΣ

α. Οι μαθητές/τριες δεν πρέπει να απουσιάζουν από το σχολείο παρά μόνο για σοβαρούς λόγους.

β. Για την τακτική  παρακολούθηση των μαθητών/ τριών ευθύνονται οι γονείς / κηδεμόνες τους.

γ. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/ τριας ολόκληρη την ημέρα, ο γονέας/ κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει το σχολείο τηλεφωνικά. Δεν απαιτείται πλέον η δικαιολόγηση απουσιών.

δ. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες, που θα ξεπεράσουν το όριο των 114 απουσιών, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και οι μαθητές/τριες επαναλαμβάνουν την τάξη.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ/ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ.

Η ενημέρωση μαθητών/ μαθητριών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακολούθων τρόπων:

α. τηλεφωνικά ή μέσω email.

β. με ενημερωτικά σημειώματα ή και βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λ.π

γ. Με την επίσκεψή τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες από τον σύλλογο διδασκόντων / διδασκουσών ημέρες και ώρες.

δ. με την ιστοσελίδα του σχολείου.

Δ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Εμφάνιση:

Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια και ευπρεπή περιβολή.

2. Μάθημα:

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΟ ΛΟΓΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Οι μαθητές/τριες επιβάλλεται να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό στους καθηγητές του σχολείου.

3. Στα διαλείμματα:

α. όλοι-ες οι μαθητές/τριες εξέρχονται από τις αίθουσες, ανοίγοντας ταυτόχρονα τα παράθυρα για τον αερισμό τους.

β. κατευθύνονται όλοι στο προαύλιο και παραμένουν σε αυτό όσο διαρκεί το διάλειμμα.

γ. το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης, κοινωνικών σχέσεων  αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα).

δ. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τον σύλλογο διδασκόντων/ ουσών οι πλέον κατάλληλοι  χώροι για την παραμονή των μαθητών/τριών.

ε. Οι μαθητές/τριες σέβονται και υπακούν στις υποδείξεις των καθηγητών εφημερίας της σχολικής μονάδας. Επίσης, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολίας αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.

στ. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εξωσχολικών ατόμων εντός του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται στο γραφείο του διευθυντή.

ζ. Οι μαθητές/ μαθήτριες επιστρέφουν στις αίθουσες έγκαιρα μετά το τέλος του διαλείμματος.

Ε.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το σύγχρονο σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε παραβατική συμπεριφορά τους, η οποία δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητα τους και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο. Οι παραβατικές συμπεριφορές αντιμετωπίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία που συνάδει με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής.

Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού.

Σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία πρόληψης κάθε μορφής βίας (λεκτικής-σωματικής), παρενόχλησης, εξαναγκασμού αλλά και σχολικού εκφοβισμού, αποτελεί η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος. Χαρακτηριστικά του θετικού αυτού κλίματος αποτελούν ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ετερότητας και η προώθηση της συνεργασίας. Στη σχολική μας μονάδα προβλέπεται και η λειτουργία Ομάδας Διαχείρισης Πρόβλεψης (Ο.Δ.Π), στην οποία συμμετέχει ο Διευθυντής και δύο εκπαιδευτικοί.

Επισήμανση:

Απαγορεύεται:

  1. Η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
  2. Η λήψη και η αναπαραγωγή φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων και ηχογραφήσεων με οποιονδήποτε τρόπο.
  3. Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Η παρέκκλιση από αυτούς τους κανόνες έχει ως επακόλουθο την επιβολή παιδαγωγικών κυρώσεων.

ΣΤ.ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Σχολείο οργανώνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες που έχουν στόχο να συνδέσουν τη σχολική με τη κοινωνική ζωή. Με τις δραστηριότητες αυτές οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, αποκτούν δεξιότητες, καθώς και ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα. Για την πραγματοποίηση αυτών εκδηλώσεων-δραστηριοτήτων είναι αναγκαίο να υπάρχει στην αρχή του έτους,  σχεδιασμός-προγραμματισμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια.

Ζ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Στόχος του Σχολείου μας είναι και η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/-τριες σε ότι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι, αίθουσες, εργαστήρια και αύλειοι χώροι, διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο επιτελείται το πολύπλευρο έργο του Σχολείου.

Φθορές, ζημιές, κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του και  αποσυντονίζουν τη λειτουργία του. Επιπλέον, εθίζουν παιδαγωγικά τους μαθητές/-τριες στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.

Μαθητής/-τρια που προκαλεί φθορά στη περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαραίνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.

Η. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και τους τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.
Τους περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το σχολείο μόνο του.  Τα παιδιά παραδίδονται τους γονείς /κηδεμόνες τους.

Θ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ισχύει για το σχ. Έτος 2022-2023. Επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε σχολικό έτος), ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων. Η τήρησή του από τους/τις μαθητές/-τριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης  λειτουργίας του σχολείου.

Πύλη Βοιωτίας

17-Οκτωβρίου-2022

Ο  Διευθυντής

Ραβανός Αναστάσιος