Απόφαση Δημάρχου Τανάγρας για κλειστά σχολεία την Πέμπτη 10/03/2022

Σύμφωνα με Απόφαση Δημάρχου Τανάγρας το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό, τη Πέμπτη 10/03/2022.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί με τηλεκπαίδευση (WEBEX).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΡΩΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ-78