ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που ενδιαφέρονται να δηλώσουν τις Σχολές Λιμενικού Σώματος μπορούν να κατεβάσουν τα παρακάτω αρχεία για περισσότερες πληροφορίες..

Προκήρυξη: https://gym-pylis.voi.sch.gr/wp-content/uploads/2022/02/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΔΙΩΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ-2022_ΑΔΑ-60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑ.pdf

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: https://gym-pylis.voi.sch.gr/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_03-_Φ251_11672_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΓΙΑ-ΣΧΟΛΕΣ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_2022_ΑΔΑ-Ψ1ΝΙ46ΜΤΛΗ-546.pdf