ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠ.ΕΣ ο νομός μας κηρύσσεται σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας και ως εκ τούτου δεν θα λειτουργήσει αύριο Τρίτη 25/ 01/ 2022 καμία βαθμίδα εκπαίδευσης ούτε με τηλεκπαίδευση.

Από τη ΔΔΕ