Απόφαση Δημάρχου Τανάγρας για κλειστά σχολεία τη Δευτέρα 24/01/2022 και Τρίτη 25/01/2022

Σύμφωνα με Απόφαση Δημάρχου Τανάγρας το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό, τη Δευτέρα 24/01/2022 και Τρίτη 25/01/2022.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί με τηλεκπαίδευση (WEBEX).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΡΩΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ-78